Công Cụ Quản Lý Không Gian
Văn Phòng Kết Hợp

Dễ dàng đặt bàn làm việc

Dễ Dàng Chọn Từ Mọi Nơi

Cho phép nhân viên chọn chỗ ngồi trước hoặc ngay trong ngày lên văn phòng. Dễ dàng đặt bàn làm việc ngay từ điện thoại hoặc trên web.

Ứng dụng Lexi cho phép nhân viên dễ dàng đặt không gian văn phòng cho những ngày làm việc.

Đặt Chỗ Ngồi Linh Hoạt

Dễ Dàng Chọn Từ Mọi Nơi

Cho phép nhân viên chọn chỗ ngồi trước hoặc ngay trong ngày lên văn phòng. Dễ dàng đặt bàn làm việc ngay từ điện thoại hoặc trên web.

Ứng dụng Lexi cho phép nhân viên dễ dàng đặt không gian văn phòng cho những ngày làm việc.

Đặt Phòng Họp Cho Team Bạn

Cộng Tác & Kết Nối Tại Văn Phòng

Cho phép nhân viên đặt không gian mở, phòng họp, hoặc bốt điện thoại phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đặt Phòng Họp Cho Team Bạn

Cộng Tác & Kết Nối Tại Văn Phòng

Cho phép nhân viên đặt không gian mở, phòng họp, hoặc bốt điện thoại phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Lên kế hoạch cho những ngày làm việc của bạn

Dựa Trên Lịch Của Đồng Nghiệp

Lên kế hoạch lịch làm việc dựa trên chính sách làm việc kết hợp của bạn. Kiểm tra xem nhóm của bạn có đang ở văn phònghoặc làm việc tại nhà để tổ chức hoạt động nhóm.

Lên kế hoạch cho những ngày làm việc của bạn

Xem khi nào những người khác dự định tham gia

Lên kế hoạch lịch làm việc dựa trên chính sách làm việc kết hợp của bạn. Kiểm tra xem nhóm của bạn có đang ở văn phònghoặc làm việc tại nhà để tổ chức hoạt động nhóm.

Bảng Điều Khiển Quản Trị

Hiểu Rõ Cách Văn Phòng Được Sử Dụng

Tạo sơ đồ văn phòng, yêu cầu check-in và hơn thế nữa. Hiểu cách không gian và thiết bị văn phòng đang được sử dụng để tối ưu hoá trải nghiệm của nhân viên.

Bảng Điều Khiển Quản Trị

Hiểu Rõ Cách Văn Phòng Được Sử Dụng

Tạo sơ đồ văn phòng, yêu cầu check-in và hơn thế nữa. Hiểu cách không gian và thiết bị văn phòng đang được sử dụng để tối ưu hoá trải nghiệm của nhân viên.

Nhanh chóng đặt bàn và nhận phòng

Bằng Cách Quét Mã QR

Nhân viên có thể đăng ký khi họ ở trong văn phòng
Nhân viên có thể xem liệu họ có đang tuân thủ chính sách kết hợp của họ hay không
Bộ lập lịch xã hội cho người dùng thấy những gì đang xảy ra trong văn phòng vào một ngày nhất định.

Liên Hệ

Sở hữu công cụ quản lý nơi làm việc kết hợp tốt nhất cho văn phòng của bạn ngay hôm nay.