Quản lý không gian

Đặt phòng họp Công cụ cho nơi làm việc kết hợp

Hệ thống quản lý và đặt phòng họp để làm cho không gian văn phòng hoạt động cho các nhóm của bạn.

Đặt phòng

Khi đang di chuyển

Dễ Dàng Chọn Từ Mọi Nơi

Đặt phòng họp ở bất cứ đâu và khi nào nhóm của bạn cần. Xem tình trạng phòng trống và đặt phòng họp nhanh chóng với hệ thống của chúng tôi.

Nhân viên có thể đặt phòng họp trên máy tính hoặc điện thoại di động của họ

Đặt phòng
Khi đang di chuyển

Dễ Dàng Chọn Từ Mọi Nơi

Đặt phòng họp ở bất cứ đâu và khi nào nhóm của bạn cần. Xem tình trạng phòng trống và đặt phòng họp nhanh chóng với hệ thống của chúng tôi.

Nhân viên có thể đặt phòng họp trên máy tính hoặc điện thoại di động của họ
Người dùng có thể nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực về tính khả dụng.

Cập nhật theo thời gian thực

Tìm phòng trống một cách dễ dàng

Hệ thống của chúng tôi tự động giải phóng không gian không sử dụng và xóa các cuộc họp không xảy ra. Tối ưu hóa tính khả dụng của tài nguyên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Cập nhật theo thời gian thực

Tìm phòng trống một cách dễ dàng

Hệ thống của chúng tôi tự động giải phóng không gian không sử dụng và xóa các cuộc họp không xảy ra. Tối ưu hóa tính khả dụng của tài nguyên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Người dùng có thể nhận được thông tin cập nhật theo thời gian thực về tính khả dụng.

Tích hợp liền mạch

Ít ma sát, hạnh phúc hơn

Hệ thống đặt phòng hội nghị của chúng tôi tích hợp với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng để triển khai và áp dụng nhanh hơn. 

FlexOS tích hợp với Outlook, Lịch Google và Microsoft Teams
Phân tích nơi làm việc

Phân tích sử dụng phòng

Quản lý không gian thông minh

Dễ dàng theo dõi việc sử dụng phòng và tìm ra tồn đọng cho mỗi đặt phòng. Hiểu nhu cầu của nhân viên để tối ưu hóa không gian văn phòng của bạn.

Tích hợp liền mạch

Ít ma sát, hạnh phúc hơn

Hệ thống đặt phòng hội nghị của chúng tôi tích hợp với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng để triển khai và áp dụng nhanh hơn.

FlexOS tích hợp với Outlook, Lịch Google và Microsoft Teams

Phân tích sử dụng phòng

Quản lý không gian thông minh

Dễ dàng theo dõi việc sử dụng phòng và tìm ra tồn đọng cho mỗi đặt phòng. Hiểu nhu cầu của nhân viên để tối ưu hóa không gian văn phòng của bạn.

Phân tích nơi làm việc

Giải pháp làm việc kết hợp
Đối với nơi làm việc hiện đại

Chính sách đặt phòng

Thực hiện các chính sách đặt phòng tùy chỉnh cho các không gian làm việc khác nhau.

Đặt phòng theo yêu cầu

Giúp nhân viên dễ dàng tìm và đặt phòng trực tiếp từ ứng dụng Lexi.

Tiện ích không gian

Dễ dàng lựa chọn phòng họp phù hợp dựa trên các nguồn lực sẵn có.

Thông báo & quy trình làm việc

Luôn cập nhật và nhận thông báo kịp thời về các đặt phòng.

Tự động giải phóng dung lượng không sử dụng

Hệ thống tự động cung cấp các phòng bỏ hoang cho những người khác.

Phân tích sử dụng phòng

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa phòng họp của văn phòng bạn.

Bắt đầu miễn phí

Sở hữu phần mềm đặt phòng họp thông minh cho nơi làm việc kết hợp và lực lượng lao động của bạn ngay hôm nay.